Home / Services / NEFT/RTGSNEFT/RTGS

आपण सावता संस्थेत आपले नावाचे बचत खाते सुरु करा. बचत खाते बरोबर A.T.M. कार्ड तसेच नेट बँकिंग, SMS बँकिंग अनेक सुविधेबरोबर आपल्या सावता पतसंस्थेतील खातेत भारतातुन कोणत्याही बँकेतून आपल्या खातेवर RTGS / NEFT द्वारे रक्कम जमा करता येईल.

यापुढे RTGS / NEFT साठी आपणास राष्ट्रीयकृत तसेच प्रायव्हेट बँकेत मोठी रक्कम खातेवर शिल्लक ठेवून खाते उघडणेची गरज नाही. केवळ एक बचत खाते सावतात ओपन करा व अनेक सुविधेचा कोणतेही चार्जेस न देता लाभ घ्या.

Sevice Amount Time
NEFT upto 200000 9:00 am - 7:00pm
RTGS more than 200000 9:00 am - 2:00pm

NEFT and RTGS are the two convenient modes of money transfer between banks. The acronym "RTGS" refers to for Real Time Gross Settlement, it is a unique and popular fund transfer mechanism which enables the transfer of money between two banks on a "real time" and on "gross" basis.

"NEFT" is the abbreviation for National Electronic Funds Transfer which is an online system for transferring funds between financial institutions. This system was introduced in 2005 and is highly improved version of EFT (Electronic Funds Transfer) which was confined to a select center.