Home / Loan / Loan Against Deposite

Loan Against Deposite

संस्थेतील आपल्या ठेवीवर प्राप्त व्याज दरापेक्षा 2 % अधिक व्याज दारावर त्वरित प्राप्त करता येते. आपल्या ठेवीचा 85 % रक्कम कर्ज रूपाने घेता येईल.